Velký jazzman s velkým srdcem: Laco Deczi

ART Středa, 7. červenec 2010 @ 11:07   |   
dok.tor

Laco Deczi

Otec si přál, aby byl jednou inženýrem jako on, ale bohudík mu jednou odněkud přinesl starou trubku... A Laco Deczi se stal světově jednoznačně nejrespektovanějším trumpetistou pocházejícím z bývalé federace. Narodil se roku 1938 v Bernolákovu na jižním Slovensku. Vyrůstal v Bratislavě, kde také začal hrát v různých amatérských kapelách a studovat místní konzervatoř. Tu sice nedokončil, ale o to víc troubil, mimo jiné i v Brně a nakonec v Praze, kam se po vojně přestěhoval.