Stanislav Podhrázský: Neklidná krása v Domě U Kamenného zvonu

Přehlídka děl figuralisty Stanislava Podhrázského s názvem Neklidná krása patří do skupiny velmi povedených výstav, které nyní v Praze můžete zhlédnout. Třešničkou na dortu pak je naprosto bezchybný výstavní prostor Domu U Kamenného zvonu. Pokud obdivujete díla, která mají duši, pak je tato expozice jistě tou, kterou byste měli navštívit.

Unikátnost výstavy spočívá především v tom, že jde o první retrospektivu umělcova celoživotního díla. A opravdu je na co se dívat. V Domě U Kamenného zvonu zpřístupnili hned dvě patra, která jsou propojena kamenným schodištěm. Jistě mi dá za pravdu ten, kdo se už někdy v tomto výstavním prostoru nacházel, že v Praze není krásnějšího místa pro expozici, než právě zde.

Podhrázský, představitel poválečné malby, se v mnohém nechal inspirovat surrealismem. Tento umělecký směr byl pro tvůrce jednou z cest, jak se vypořádat s válkou a nástupem nové totality. Nad vlivem surrealismu však nakonec u Podhrázského zvítězily podněty klasické renesance a manýrismu. Ústředním motivem jeho další tvorby se stala krása a její vnímání.

Vrcholnou fázi umělcovy tvorby nalezneme v období šedesátých let. Obrazy z této doby jsou na výstavě bohatě zastoupeny. „Figurální obrazy charakterizuje senzuální odhmotněnost, docilovaná mistrovských zacházením se světlem, objemem, barvou, linií a atmosférou. Kresby završují soustředěnou práci s uhlem, která ho fascinovala už od studentských let a kterou pokládal za mimořádně, až nebezpečně pravdivý tvůrčí proces.“

Některé obrazy Podhrázský vytvořil napřed jako kresbu a následně jako malbu nebo naopak. I taková díla na výstavě můžete spatřit. Je velmi zajímavé sledovat, jak dva identické obrazy vypadají a působí na vás úplně jinak, když jsou provedené odlišnou technikou. Na výstavě kromě obrazů, které jsou tvořeny technikou olejomalby, a kreseb uhlem na papír naleznete také bohaté zastoupení umělcova sochařského umění. To mě velmi oslovilo a považuji ho za velmi zdařilé oživení a umocnění prezentace Podhrázského obrazové tvorby.

Expozice jako celek působí velmi vyváženě a ani přes velké množství vystavených děl není přeplácaná. Hodně tomu napomáhají právě prostory Domu U Kamenného zvonu, který je opravdu kouzelný. Tvorba Stanislava Podhrázského jakoby se narodila právě pro tento výstavní prostor, proto ji vřele doporučuji všem milovníkům kvalitního českého umění. Výstava je veřejnosti přístupná až do 23. února 2014.

Stanislav Podhrázský (1920 - 1999): Neklidná krása

Dům U Kamenného zvonu

25.10. 2013 - 23.2. 2014

Vstupné: 120 Kč, 60 Kč

Kurátor: Marie Klimešová

www.citygalleryprague.cz

Foto: Radka Mikulíková, Citace: brožura k výstavě

Komentáře

comments powered by Disqus