Peking – Praha: všehochuť čínského současného umění na Hradě

Putovní výstava s názvem Peking – Praha představuje přehlídku současného čínského umění, které jistě stojí za povšimnutí. Čínské moderní umění u nás není zas až tak známé, proto mnohé překvapí: na jednu stranu svou jemností a citlivostí a na druhou svou kontroverzností až agresivitou.

Expozici můžete navštívit v Císařské konírně na Pražském hradě, kde bude k vidění až do 29. září. Předtím byla výstava umístěna ve dvou evropských městech, a sice v Sofii a Bukurešti. Jejím hlavním cílem je informovat o vyspělosti a otevřenosti čínského současného umění. K vidění je zde téměř šedesát výtvarných děl od čtyřiceti umělců, kteří reprezentují tři generace čínského umění. Pro mě osobně byla čínská současná tvorba velkou záhadou. Představovala jsem si klasické obrázky tuší, které budou dozajista spjaté s kaligrafií. V tom mě tato přehlídka velice překvapila, protože nic takového jsem tam nenašla.

V momentě, kdy vstoupíte do Císařské konírny, jako první uvidíte červenou skulpturu muže, který z plna hrdla řve. Protože je expozice umístěna v jedné místnosti, musíte kolem rudého nerudného člověka projít, i když odcházíte, a teprve potom mu věnujete tu pravou pozornost a pochopení. Ne, že byste chtěli křičet kvůli tomu, že výstava je příšerná, to vůbec ne. Spíš toho na vás může být moc. Jde totiž o směsici stylů, žánrů i osobností různých čínských umělců, jejichž koncentrace je i díky jedné místnosti velmi silná.

Naleznete zde jak kýčovité a přehnané výtvory, tak i díla velice citlivá a hluboká. Z některých prací na vás dýchá meditace a klidné rozjímání umělce, z některých zas například zesměšňování Ameriky nebo antických ideálů. Uvidíte zde olejovou malbu, sochařinu, ale i fotografie a video. Co se týče rozmanitosti, nemá tato výstava konkurenci.

Jestli mi tato výstava něco dala, pak to bylo hluboké zamyšlení nad subjektivností umění. Pokud jdete na výstavu jednoho umělce, očekáváte jeho postupný vývin, všímáte si jeho změn v technice apod. V případě, že navštívíte výstavu několika umělců, pak můžete pozorovat, jak každý z nich vnímá svět jinak, jak díla dvou výtvarníků můžou být tolik odlišná a přitom spjata kulturou, historií a společnými kořeny. Čínské umění je vůbec velice pozoruhodné.

„Politické, ekonomické a kulturní změny, které se udály v uplynulém století, nemají v dějinách Číny obdoby. Počínaje obdobím císařství přes kolonizační tendence světových velmocí a konče komunistickou revolucí pod vedením Mao Ce-tunga, která ukončila občanskou a rovněž vedla k založení jednotné a nezávislé lidové republiky. (…) V osmdesátých letech 20. století se Čína otevřela světu a díky tomu se urychlila modernizace čínské společnosti. Čínští umělci začali zkoušet nové umělecké praktiky a experimentovali ve všech stylech umění. Vlivem globalizace se současné čínské umění nestále rozvijí podle sociální reality v Číně a to bok po boku s jejím kulturním kontextem,“ vysvětluje poselství čínského současného umění kurátor výstavy Xin Dong Cheng, který za celým projektem stojí.

Čína se v posledních desítkách let stala velmi mocnou a expanzivní zemí. A jestli máte možnost si to někde zcela jasně uvědomit, pak je to právě na této výstavě. Protože umění má tu moc odkrývat z nitra umělce to, co je jinak skryto hluboko uvnitř.

Peking – Praha: Nový pohled na současné čínské umění

Císařská konírna, Pražský hrad

23. 8. – 29. 9. 2013

Vstupné: 120 Kč, snížené 60 Kč

Kurátor: Xin Dong Cheng

www.kulturanahrade.cz

Foto: Radka Mikulíková, Citace: brožura k výstavě Peking-Praha

Komentáře

comments powered by Disqus