New Media Inspiration 2012: konference o sociálních sítích

TECH Pondělí, 9. leden 2012 @ 07:45   |   
Petr
  |   

Facebook

Letos poprvé se koná konference o sociálních sítích New Media Inspiration. Hlavním tématem bude problematika měření v sociálních sítích a s ní související problémy. Nebude chybět ani panel absolventů & blok inspirací.

Letos prvním rokem se koná konference o sociálních sítích New Media Inspiration. Hlavním tématem konference budou vlastní sociální sítě, měření v sociálních sítích a s ní související problémy. Nebude chybět ani panel absolventů & blok inspirací a workshopy.

Program konference je rozsáhlý, proto bude probíhat ve třech sálech (Velký sál, Malý sál a Třetí sál) a bude rozdělen do několika tématických bloků:

• Blok sociálních médií,

• Blok user cases měření v sociálních médiích,

• Panel absolventů & blok inspirací.

Po úvodu Patricka Zandla (Lupa.cz) se ve Velkém sále rozběhne Blok sociálních médií a Blok user cases měření v sociálních sítích, v nichž se představí řada odborníků na sociální média. Za zmínku zcela určitě stojí Tomáš Pruša (Masarykova Univerzita v Brně) s příspěvkem Sociální média ve zdravotnictví, Roman Neruda s Keynote: Umělá inteligence nebo Jakub Vacek (Masarykova Univerzita v Brně & VŠB - TU Ostrava) s přednáškou Kvalitativní výzkum online sociálních médií.

V Malém sále, jehož program bude věnován bloku Sociální média a workshopům, se budou řečníci věnovat více konkrétním projektům na sociálních sítích a obecně marketingu v tomto komunikačním prostředí s důrazem na analytické metody využívané pro monitoring sociálních sítí. Řečníci budou přednášet o tématech důvěry v online sociálních sítích, typologii uživatelů, problematice sestavování rankingu, vizualizaci dat a jejich interpretaci, strojové analýze příspěvků v sociálních sítích a dalších.

Ve Třetím sále se bude diskutovat v Panelu absolventů & bloku inspirací a Kinectovém bloku například o smyslu studia @stunome, metodice webových auditů, &areino crew a témat týkajících se již avizovaného kinectu.

Kompletní program a odborné životopisy všech přednášejících a jsou k dispozici na stránce konference, kde je i registrační formulář, jehož vyplněním se zájemci mohou na konferenci přihlásit. Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.

Konference probíhá za podpory zájmové organizace Business IT Club a nezávislé členské sítě podnikatelů TUESDAY Business Network. Hlavním mediálním partnerem konference je server o českém internetu Lupa.cz. Roli mediálních partnerů zaujaly týdeník o médiích, marketingové komunikaci a kreativitě v reklamě Marketing & Media, server Marketing Journal - zkušený průvodce ve světě moderního marketingu a servery Media Guru, Mediář.cz a tyinernety.cz. Produkčně je konference zajištěna společností Internet Info.

Fotografie: Google

Komentáře

comments powered by Disqus