Alkohol: velké riziko pro řidiče a jeho okolí

LIFE Neděle, 17. říjen 2010 @ 18:15   |   
Petr
  |   

Alkohol pro řidiče

Trend snižovat povolené limity alkoholu se projevuje v řadě zemí. Příkladem je Irsko, kde tamní parlament schválil snížení povolené hladiny alkoholu u řidičů z 0,8 promile na 0,2 promile u řidičů začátečníků a u řidičů profesionálních a na 0,5 promile u ostatní řidičů.

Testování na přítomnost alkoholu bude v Irsku povinné u všech dopravních nehod, kde došlo k poranění (Ryan, 2010). Nový zákon začne platit v září 2011. Uvedené opatření nepřekvapuje, uvážíme-li vysoký podíl alkoholu na úmrtnosti u irských mladých mužů (Ingoldsby a Callagy, 2010).

Rizika nízkých dávek alkoholu při řízení motorového vozidla

•    V porovnání s vyšším dávkami existuje sice menší, ale prokazatelné, zhoršení schopnosti řídit (např. větší sklon riskovat). To se týká obzvláště některých skupin řidičů. K nim patří kromě začátečníků a mladých řidičů i senioři. Navíc u žen a u lidí s nízkou hmotností a tolerancí dochází po malých dávkách alkoholu k relativně vysokým hladinám v krvi (např. Badawy a spol., 2009).

•    Interakce malých dávek s léky nebo drogami (např. marihuanou) mívá nečekaně velký a dramatický průběh. Do interakce s alkoholem vstupují prakticky všechny ilegální drogy, tlumivě působící psychofarmaka, také některá antibiotika nebo chemoterapeutika atd. (přehled viz např. Nešpor, 2002).

•    U závislých řidičů vyvolávají i malá množství alkoholu bažení (craving) a nekontrolované pití. Závislost na alkoholu nebývá většinou diagnostikována, počet lidí léčených pro závislost je pouze malým zlomkem počtu závislých v populaci. Podle velmi optimistických odhadů je pro závislost léčena desetina všech závislých, ve skutečnosti to bude ale ještě mnohem méně. V České republice se počet závislých na alkoholu pohybuje v řádu stovek tisíc osob. Těch, kdo alkohol zneužívají bez závislosti, je ještě mnohem více.

•    Nedostatek spánku, např. to, že řidič posledních 20 hodin nespal, samo o sobě zhoršuje schopnost řídit. Toto riziko ještě pronikavě roste, jestliže je řidič ovlivněn alkoholem a to i při hladině kolem 0,3 promile alkoholu v krvi (Howard a spol., 2007)

•    Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklonem k agresivitě představují při řízení motorového vozidla zvýšené riziko pro okolí. Alkohol jejich špatné sebeovládání ještě zhoršuje. To se týká zvláště mladších řidičů, (Dahl, 2008), ale nejen jich.

•    Podle placebem kontrolované studie autorů Breitmeier a spol. (2007) vedou nízké hladiny kolem 0,3 promile samy o sobě ke zhoršení schopnosti řídit, zvláště v situacích, které byly složité a kde bylo třeba jednat rychle. To jsou právě ty kritické situace, kdy může jít řidiči o život.

•    V době řízení před dopravní nehodou bývá hladina alkoholu většinou  vyšší než při odběru.

•    Jedná-li se o „zbytkový alkohol“, vliv alkoholu a kocoviny se sčítají. K tomu ještě často navíc přistupuje výše zmíněná spánková deprivace.

•    Dehydratace (dlouhá jízda v horku) zvyšuje účinek i malých dávek. K ní přispívají kromě počasí také proudění vzduchu v kabině vozidla, nedostatečný příjem tekutin, nápoje obsahující kofein nebo močopudné léky podávané např. lidem s vysokým krevním tlakem.

•    Snížení povolených hladin alkoholu nebo naprostý zákaz alkoholu před jízdou vedly v řadě zemí k poklesu dopravních nehod zejména smrtelných (např. Wagenaar a spol., 2007).

Literatura
Badawy AA, Morgan CJ, Thomas R. Low-alcohol beers: contribution to blood-ethanol concentration and its elevation above the UK legal limit after 'topping-up'. Alcohol Alcohol. 2009;44(4):403-8.
Breitmeier D, Seeland-Schulze I, Hecker H, Schneider U. The influence of blood alcohol concentrations of around 0.03% on neuropsychological functions--a double-blind, placebo-controlled investigation. Addict Biol. 2007;12(2):183-9.
Dahl RE. Biological, developmental, and neurobehavioral factors relevant to adolescent driving risks. Am J Prev Med. 2008;35(3 Suppl):S278-84.
Howard ME, Jackson ML, Kennedy GA, Swann P, Barnes M, Pierce RJ. The interactive effects of extended wakefulness and low-dose alcohol on simulated driving and vigilance. Sleep. 2007;30(10):1334-40.
Ingoldsby H, Callagy G. Alcohol and unnatural deaths in the West of Ireland: a 5-year review. J Clin Pathol. 2010;63(10):900-3.
Nešpor K. Interakce mezi alkoholem a jinými látkami. Zdravotnické noviny, Lékařské listy 2002; 51(28):24.
Ryan F. Ireland lowers dring-drive limit. Thy Globe 2010 (2);12.
Wagenaar AC, Maldonado-Molina MM, Ma L, Tobler AL, Komro KA. Effects of legal BAC limits on fatal crash involvement: analyses of 28 states from 1976 through 2002. J Safety Res. 2007;38(5):493-9.

Text Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. | Fotografie Petr Kozlík

Komentáře

comments powered by Disqus